Privacy statement

De gegevens in het Hoomdossier worden uitsluitend gedeeld met de coöperatie 015Duurzaam.

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beloven u dat:

 • we uw gegevens uitsluitend gebruiken om u te kunnen adviseren en ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van projecten voor het verduurzamen van uw woning;
 • we uw persoonsgegevens nooit zullen delen met derden (bijvoorbeeld bedrijven) zonder dat u daar aanvullende toestemming voor heeft gegeven;
 • wanneer we gegevens gebruiken ten behoeve van analyses of rapportages, deze nooit tot uw individuele gegevens terug te herleiden zijn.U kunt toestemming geven aan de coöperatie 015Duurzaam om uw dossier op afstand in te zien en u bij het invullen te helpen. Een dergelijke toestemming kan op elk moment ingetrokken worden en geldt uitsluitend voor de gegevens van het Basisadvies, uw accountgegevens en het berichtenverkeer met de coöperatie.

U heeft de mogelijkheid om uw account te verwijderen of om alle toegevoegde informatie te wissen onder behoud van het account. Een dergelijke actie betekent dat al uw gegevens uit het Hoomdossier worden verwijderd.

Gegevens die in het Hoomdossier opgeslagen worden:

In het Hoomdossier worden gegevens over uw woning, uw energieverbruik en uw gebruiksgedrag opgeslagen. De gegevens worden gebruikt om u te adviseren welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen in uw woning en wat de indicatieve kosten en baten van deze maatregelen zijn.

De volgende gegevens worden in het Hoomdossier opgeslagen:

 • NAW gegevens
 • Algemene gegevens van de woning
 • Welke energiebesparende maatregelen al zijn genomen
 • Interesse voor een maatregel (Ja/nee)
 • Gegevens over het gebruik van de woning
 • Indicatieve kosten van te nemen maatregelen
 • Indicatie van besparing gas per maatregel
 • Indicatie van besparing elektra per maatregel
 • Indicatieve financiële besparing per maatregel
 • Indicatieve CO2 besparing per maatregel
 • Geadviseerd uitvoeringsjaar
 • Zelf ingevuld uitvoeringsjaar

Inloggen

Nog geen account? Registreren