Disclaimer

Het Hoomdossier maakt gebruik van formules en vergelijkingen die een benadering zijn van de werkelijkheid. Hoewel het Hoomdossier inzicht geeft in de mogelijke impact van energiebesparende maatregelen, kan het een persoonlijk advies op maat niet vervangen. In overleg met uw coöperatie kunt u het Hoomdossier gebruiken als basis voor een keukentafelgesprek of een professioneel advies.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten van het Hoomdossier ten aanzien van de daadwerkelijke energieprestaties, berekende energiegebruik of besparingen. De essentie van werken met het Hoomdossier is het kunnen prioriteren van de verschillende energiebesparende maatregelen.

Inloggen

Nog geen account? Registreren